Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Utara April 2024 sebesar 133,32.Medan | Elindonews.my.id


Nilai Tukar Petani -NTP- adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani -It-terhadap indeks harga yang dibayar petani -Ib-.


Pada April 2024, NTP Provinsi Sumatera Utara -2018=100- tercatat sebesar 133,32 atau naik 0,49 persen dibandingkan dengan NTP Maret 2024, yaitu sebesar 132,67.


Demikian dikatakan Kepala Badan Pusat Statistik-BPS-Propinsi Sumatera Utars-Nurul Hasanudin SST.MStart-dalam kerangan bulanannya untuk bulan Mei 2024 yang selanjutnya mengatakan, kenaikan NTP April 2024 disebabkan oleh naiknya NTP tiga subsektor, yaitu NTP subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 1,72 persen, NTP subsektor Peternakan sebesar 1,40 persen, dan NTP subsektor Perikanan sebesar 0,42 persen.


Sementara itu, NTP dua subsektor lainnya mengalami penurunan, yaitu NTP subsektor Tanaman pangan sebesar 1,51 persen dan NTP subsektor Hortikultura sebesar 4,00 persen.


Disebutkan, nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian -NTUP- Provinsi Sumatera Utara April 2024 sebesar 133,53 atau naik sebesar 0,37 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.

-FR-

Tidak ada komentar:

Posting Komentar